Корисно знати!

Закони:

Про культуру http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 

Про бібліотеки і бібліотечну справу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/955-19

Накази:

Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств,установ, організацій та закладів галузі культури | Міністерство культури і туризму України | Наказ N 44 від 16.07.2007 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07

Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи | Міністерство культури і туризму України | Наказ №1631/0/16-08 від 29.12.08 http://udpu.org.ua/files/biblioteka/Zagdoc/Tupovinormushasy.pdf

Типові правила користування бібліотеками в Україні – Міністерство культури і мистецтв України | Наказ | № 275 від 05.05.99 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99

Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему | Міністерство культури і туризму України | Наказ N 709 від 20.11.2001  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1034-01

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства культури України  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30490.html

Постанови КМУ:

Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249842722

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250137467

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП)

Українська бібліотечна енциклопедія

Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО про публічні бібліотеки

Національна бібліотека ім. Ярослава Мудрого:

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”

Стратегія розвитку читання на 2021–2025 роки «Читання як життєва стратегія»

ДСТУ:

Нові національні стандарти України з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи

ДСТУ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»(ГОСТ 7.1-2003IDT) – зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81.

ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила» .- К.: Держстандарт України, 1998. 2. ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

УБА:

Як стати членом УБА

Маніфест Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи» прийнято (08.07.2015)

ОУНБ ім. І.Франка:

Фахівцю бібліосервісу

Блоковые шифры